Oznam pre neumiestnených členov SPZ o zvolaní VI. snemu OkO SPZ Levoča